Společenská dynamika – úvod

Autor: Shaman

Společenská dynamika (dále SD) je o našem chování. Společenská znamená, že se týká vztahů mezi lidmi a slovo dynamika naznačuje, že se vše točí kolem poznání jak dorozumívání/vztahy fungují, jaké mají zákonitosti a průběh.

SD se úzce dotýká sociologie, psychologie, antropologie i politiky … ale nás zajímá hlavně z praktického pohledu. Chceme znát principy pravidel/zákonitostí a jejich využití při komunikaci s lidmi a především nás zajímá využití při balení holek. 😉

Ne náhodou je často v souvislosti s SD připomínán Matrix. Společnost funguje velmi podobně jako v onom filmu. Skutečná realita se nehodí do počtu kde komu a tak naprostá většina lidí žije ve smyšlené realitě s vykonstruovanými představami.

Velmi účinným prostředkem k ovládání mas je naše sexualita. Není v zájmu společnosti, aby se každý muž vyznal v ženách a byl jim schopný nabídnout to co opravdu chtějí. (Mnozí věří, že by to znamenalo kolaps ekonomiky.) Spokojený muž by prý přestal vyvíjet své úsilí být úspěšný a majetný, které mu všichni vtloukají do hlavy jako základní předpoklad pro získání protějšku jeho snů (mimochodem i tyto představy jsou diktovány společností – reklama, filmy, časopisy).

Na ženy je také vyvíjen silný tlak z médií: „Jen žena, která je in, má nejnovější módu, nejlepší makeup … jen taková žena získá muže svých snů.“ Obě pohlaví jsou od sebe násilně vzdalována, aby vynakládala veškeré úsilí na své sblížení do vyrábění peněz a jejich návrat do ekonomiky v podobě horentního nakupování.


Všimněte si, jakou strukturu mají časopisy pro ženy i obdobné pro muže. Ženám jsou předkládány informace o tom, co vše si musí pořídit, aby je muži chtěli. Muži zase mají v první části naservírované obrázky modelek, které jakože mohou získat jen když koupí elektroniku, drahá auta a další věci uvedené ve druhé části časopisu.


SD mezi mužem a ženou však funguje ve svém jádru na úplně jiných principech. Není to majetek, co vzbudí u ženy opravdovou přitažlivost, ale osobnost muže vyobrazená řečí těla, komunikačními dovednostmi a společenskou hodnotou.

Co předurčuje atraktivitu muže:
* sebejistota
* dominantní chování
* vůdcovství
* oblíbenost
* společenské dovednosti
* komunikativnost
* ctižádost
* humor
* (vzhled hraje roli z 20%)

Ženy mají velmi dobře vyladěné senzory na rozpoznávání těchto vlastností. Jakýkoliv projev nižší společenské hodnoty rapidně snižuje přitažlivost muže a řadí jej ihned k průměru. Takovým projevem je například kupování si jejich pozornosti (pitím, večeřemi, dárky), přenechávání rozhodování na ženách, nejistota v hlase a chování, málo přátel, apod. (tím vším vysílá muž do okolí, že má nouzi o ženy) Peníze hrají roli jen do té míry, že pomáhají mužům získat sebejistotu.

Úspěšný muž je alfa samec – vůdce smečky. Nejlépe je patrné toto sledovat v chování opic. Nejdominantnější samec má právo na kopulaci se všemi samicemi ve skupině, přičemž ostatní samci toto mají odepřeno. Samice respektují jen alfa samce. V lidském společenství je právě muž vykazující prvky chování alfa samce tím, s kterým se ženy chtějí milovat. Ostatní muži jsou beta samci – zaopatřovatelé. (Potom by se dalo mluvit ještě o gama samcích, kteří jsou ze hry úplně venku.

Jedno z pravidel SD říká, že čím více se muž při komunikaci zaměří na konečný cíl (sex), tím více vysílá ženě signály, že je tak říkajíc „needy“ (nuzný) – tedy nemá jiné možnosti. Jeho společenská hodnota jde dolů. (Něco jiného je ovládat dokonale přímou hru a vysílat sexuální signály během takové hry. To nepůsobí needy, ale vyzývavě a dráždivě.)

Pochopení společenského Matrixu je zásadní pro pochopení chování žen. Ve své podstatě jsou to emocionální bytosti. Jejich pocitová složka neustále bojuje se složkou logickou, tedy s tím jak jsou naprogramovány společností. Muži využívají k rozhodování z 80% logické myšlení (a jen z 20% své pocity), přičemž u žen je to naopak. Ony se rozhodují podle toho jak se cítí, ne podle toho co si myslí.

Tip: „Nikdy! Nikdy se nepokoušej změnit její rozhodnutí logickým vysvětlováním! Namísto toho změň její pocity a ona své rozhodnutí změní podle toho jak se bude cítit.“ (Badboy)

SD je především:
– naše vnitřní hra, rozvoj osobnosti, budování společenské hodnoty
– zlepšování komunikačních dovedností (oslovování jednotlivců a skupin)
– vytváření okruhu přátel a známých (… společenských kruhů)
– primárním cílem není sex, ale výše uvedené body

Pickup samotný je bez tohoto pojetí neúplný a často kvůli nepochopení některé věci nefungují. Velkým problémem bývá kongruence. Pokud je byť jen trochu patrný nesoulad mezi tím co „balič“ říká a jak to podává, je takové chování označováno za nekongruentní. Ženy to velmi snadno rozpoznají. Pickup můžeme chápat jako soubor technik, jako hru na atraktivní žádané muže. Teprve však přijetím daných metod/technik za vlastní se stává opravdu efektivní a právě to je jedním z cílů SD.

Chápej to jako prostředek pro osobní transformaci. Pomocí nástrojů pickupu (openery, rutiny, cold reading, apod.) je možné získat sebejistotu a společenské dovednosti a postupem času se stát přirozeným atraktivním mužem. Veškeré chování potom vychází zevnitř a je přirozené. Proměna trvá od pár měsíců až po několik let, v závislosti na ochotě investovat čas do získávání společenských dovedností.

.

Chcete se dozvědět více? Přidejte se na největší nekomerční česko-slovenské fórum o pickupu a společenské dynamice. Registrujte se zdarma na: https://www.socialdynamics.cz/

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *