Společenská dynamika a “pickup”Deprecated: Function eregi() is deprecated in /mnt/data/accounts/s/socialdynamics/data/www/clanky/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /mnt/data/accounts/s/socialdynamics/data/www/clanky/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /mnt/data/accounts/s/socialdynamics/data/www/clanky/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /mnt/data/accounts/s/socialdynamics/data/www/clanky/inc/shows.inc.php on line 54Co má vliv na přitažlivost muže?
Vložil shaman dne 9. 9. 2009

Co zvyšuje přitažlivost muže?

 • je-li vůdčí a dominantní (ale nepovyšuje se, není arogantní ...)
 • vnitřní vyrovnanost a stabilita
 • je-li iniciativní a rozhodný
 • hravost, odvázanost, smysl pro humor (umožňuje ženě cítit se dobře a uvolněně)
 • komunikuje-li skrze emoce (dokáže v ženě vyvolávat pocity)
 • vnímavost, empatičnost (namísto na sebe se soustředí na projevy druhých)
 • pozitivní myšlení (nikdy nešpiní atmosféru negativními náladami)
 • chová-li se jako džentlmen (nebojí se ženě otevřít dveře, vzít těžkou tažku, apod.)
 • váží-li si sebe a svého času a jde pořád dopředu (což kupříkladu znamená, že se nepokouší uhánět dívku týdny nebo měsíce, nesnaží se získat zpátky dívku, se kterou se rozešel, apod.)
 • cílevědomost (ví, kam směřuje)  
Je nutné to vše splňovat? Není. A pozor na perfekcionizmus. Snaha o dosažení dokonalosti je zbytečná a stojí příliš mnoho energie. Člověk může potom působit nereálně. (Dokonalý muž je pro ženy nedosažitelný mýtus.) A co je horší - představa takové dokonalosti se může stát důvodem sebeodmítání. Neustálé srovnávání se s ostatními nebo s představou dokonalosti vytváří vnitřní napětí, právě které způsobuje nejvíce problémů v komunikaci.
     Namísto hledání dokonalosti je lépe naučit se v první řadě rozpoznávat své negativní prvky chování, uvědomovat si je a díky
tomu je rozrušovat. Většinou jde o projevy související s potlačovanými emocemi, s obavami, zábranami.
Předpokladem otevření se a úspěšného naladění na druhé, je rozpuštění strachů a společenských předsudků. Nebojíš-li se komunikovat, potom i ostatní lidé jsou otevřenější.
Dokážeš-li s klidem oslovit dívku, která se ti líbí, zvyšují se tím její šance, že se s tebou bude moci seznámit. - Působí-li na tebe tato věta nezvykle až podivně ("Snad ...zvyšují se šance se s ní seznámit."?!), potom v sobě máš představu o podstatě přitažlivosti, která je sice normální - tedy vžitá, ale disfunkční.

    Jsi-li empatický, rozpoznáš, že odmítnutí není nic osobního. Dojde ti nakonec, že odmítnutí ve skutečnosti neexistuje a veškerý strach s tím spojený je iluzorní, byť na pocitové úrovni velmi přesvědčivý.

    Dokážeš-li rozpoznávat vzorce chování své i ostatních lidí, naučíš-li se být vždy natolik bdělý, abys tyto šablony včas odhalil, potom přestaneš být reaktivní (to neznamená, že začneš být pasivní) a namísto potřeby obrany pocítíš soucit - hluboký lidský soucit bez projevů  nadřazenosti.

    Mnozí muži se mnohdy domnívají, že základem úspěchu se ženami je manipulace a přetvářka. Přitom opak je pravdou. Upřímnost a pravdomluvnost neuvědomělého člověka však bývá zaobalena ve skryté či nevědomé přetvářce, v manipulaci. Žena tyto prvky chování snadno instinktivně rozpoznává. Upřímnost a otevřenost je jednoznačně mnohem přitažlivější, než byť jenom náznaky manipulace.

    Cesta k osvobození od myšlenkových parazitů (společenského naprogramování a defektních přesvědčení) je dlouhá.
Není však jiný způsob jak začít projevovat své pravé Já, které je pro ženy velmi přitažlivé, než osvobozením se od nevědomého, nepřirozeného či negativního chování.    


Čím působí muž na ženu odpudivě?

 • staví-li ji na piedestal anebo přehlíží-li ji
 • zanedbává-li svůj zevnějšek (špína za nehty, trčící chlupy z nosu,...)
 • podbízí-li se; vytahuje-li se
 • snaží-li se zavděčit nebo si ženu koupit (dárky, pití,...)
 • projevy nadřazenosti nebo nedostatečnosti (arogance, nízká sebeúcta)
 • nerozhodnost
 • žárlivost (dává tím najevo nízké sebevědomí, nejistotu, nedostatečnost; muž, který má otevřené možnosti nikdy nežárlí)
 • snaží-li se přesvědčovat logikou, vysvětlováním
 • negativismus a další... 
Tak např. květiny a dárky na začátku - ve fázi seznamování, jsou ženou na podvědomé úrovni vnímány jako snaha o zalíbení a působí odpudivě.
Později ve vztahu však stejné věci vztah upevňují a jsou vnímány příznivě. (Pokud se to nepřežene.)Hláška dne

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže.
(Samuel)