Sexuální kinoeskalace II

Odpovědět
M2F
Příspěvky: 2384
Registrován: 15 kvě 2009 12:49
Bydliště: Praha

Sexuální kinoeskalace II

Příspěvek od M2F »

Sexuální kinoeskalace II

V následujícím textu se pokusím podrobněji popsat, jakým způsobem lze ženu
co nejsilněji a nejrychleji sexuálně nabudit pomocí dotykání nebo-li
bezprostředním tělesným kontaktem. Téma navazuje a doplňuje
můj předcházející článek Sexuální kinoeskalace.


První fáze tělesného kontaktu - dotyky sociální

Chceme-li při oslovení neznámé ženy zefektivnit a urychlit celý následující proces jejího svádění, musíme ženu komunikovat nejenom verbálně, ale i pomocí haptiky – tedy bezprostředního fyzického kontaktu. Za každou cenu, kdekoliv a kdykoliv, je nutno začít ihned při oslovení ženy se sociálními dotyky. Intenzita a způsob takového kontaktu se odvijí od prostředí a situace, ve které ženu oslovujeme. Dotyky v této fázi se nazývají sociálními, protože jsou společensky přijatelné. K takovým patří například podání ruky, poplácání po zádech nebo nabídnutí rámě a jsou považované za společenský úzus. Vzhledem k tomu, že samo oslovení většinou nezapadá do tohoto úzusu, je třeba si uvědomit, že tyto naprosto základní prvky fyzické komunikace nestačí k tomu, abychom dosáhli našeho cíle – svedení oslovené ženy. Jako pickupeři, jedním z jejichž poslání je destrukce sociálního programování, se učíme používat mnohem sofistikovanější formu haptiky.

Výše jsem psal, že intenzita a způsob prvního tělesného kontaktu závisí na prostředí, ve kterém ženu oslovujeme. Jako příklad budu užívat dvě pro nás pickupery nejběžnější místa k seznamování - klub a ulici. Je jasné, že dotyky při oslovení na ulici bude žena vnímat zcela odlišně než v žena klubu. Proto je na ulici třeba začít s dotyky sociálními, tedy takovými, které nevyvolají negativní obrannou reakci.

Jednu sekundu před nebo současně s verbálním projevem se musíme ženy lehce dotknout celou dlaní na rameni nebo vnější straně paže. Jedná se o naprosto základní formu dotyku a v 99,99% nebude mít negativní odezvu. Ruku tam můžeme ponechat do doby, než dořekneme naší slovní část oslovení. Vidíme-li, že žena reaguje velmi pozitivně, naše ruka může ještě pár okamžiků zůstat na stejné místě. Sledovat chování ženy je v této chvíli velmi důležité, pokud na druhé straně registrujeme jakékoliv náznaky nepříjemných pocitů, nemusíme ihned trhaně vystřelit s naší rukou pryč, ale stejně klidně jako při oslovení jí pomalým pohybem vrátíme ke svému tělu. V případě kladného přijetí, můžeme nadále používat tento dotyk pokaždé, když chceme říct něco důležitého nebo velmi příjemného – tento proces se nazývá kotvení. Později pak můžeme vyvolat tento příjemný pocit v ženě pouze tímto samotným dotykem. Znamená to, že jsme při oslovení v ženě vyvolali natolik silnou emoci, že si jí spojila právě s ním.

Máme za sebou první tělesný kontakt. Následovat by mělo obligátní podání ruky. Etiketa praví, že první ruku podává žena, my ovšem víme, že většina žen tuto etiketu nezná a proto s čistým svědomím podáváme ruku jako první (pokud tak přecijen neučiní žena). Pamatujme si, že jakýkoliv fyzický kontakt je lepší, než žádný. Při podání (pří)jemně ruku ženy stiskneme a lehce přitáhneme k sobě, abychom jí mohli dát pusu na obě tváře. Toto již překračuje rámec toho, na co je při běžném seznamování žena zvyklá a proto se můžeme setkat s výrazem překvapení. Ovšem mně osobně se téměř nikdy nestalo, aby žena uhla nebo se odtáhla. Každé oslovení, při kterém jsem polibky na tvář nezapomněl pak mělo mnohem pozitivnější průběh a výsledek.

Po podání ruky už velmi záleží na tom, jakým směrem naše seznámení směřujeme. Zůstáváme-li stát na stejném místě, je velmi důležité nezapomínat na pravidelné dotýkání. To už z části závisí na naší invenci a obsahu konverzace. Jako nejlepší, nevtíravý a zápornou odezvu nevyvolávající způsob se mě a mnohým jiným pickuperům osvědčily tzv. dotyky hravé. Mezi než patří i push and pull technika. Do ženy můžeme lehce strkat, dloubat, lechtat apod v korelaci s tím, co říkame. Stejně tak můžeme ženu pohladit po vlasech, zádech nebo paži, avšak pořád v kombinaci s odpovídajícím verbálním projevem. Například při komentování jejího vzhledu si jí můžeme celou otočit chycením za obě paže a zkoumavě prohlédnout. Stále se jedná o dotyky sociální, které se ovšem mohou míchat s dotyky z druhé fáze. K těm přistupujeme většinou ve chvíli, kdy s ženou po oslovení vyrazíme na instantní rande.

Trochu jiná je situace v klubu. Můžeme si dovolit mnohem více než na ulici. Dotekem na rameni nebo paži však nic neskazíme. V těchto prostorech často hraje hlasitá hudba, toho můžeme využít. Bez ostychu položíme ruku na záda ženy a přitáhneme k sobě, abychom byli blíže jejímu uchu. Stejným způsobem jí k sobě můžeme přitáhnout lehkým chycením za krkem, hlavou a šíjí – tento způsob je dominantnější a vyžaduje naprostou sebejistotu. Vyzařuje-li z nás maximální pohoda, energie a neotřesitelná sebedůvěra, můžeme ženu chytit za zadek nebo jí přímo obejmout kolem ramen. Je však potřeba počítat se silnou negativní reakcí. Umíme-li ale s takovou reakcí pracovat, můžeme se dostat velmi rychle s požadovaným výsledkům (líbání, petting, sex...). I k seznámení v klubu samozřejmě patří podání ruky a pusa na tváře (oboje může proběhnout souběžně s mnohem bližším fyzickým kontaktem).

Vezmeme v úvahu, že jsme si ženu jemně přitáhli rukou za jejím krkem. Můžeme tento způsob opakovat pokaždé, když jí chceme něco sdělit. Lepší je však různorodost. Jak víme z prvního článku, žena je velmi fyzicky (i psychicky) citlivá bytost, ovšem každá má také nejcitlivější místa jinde. Proto bychom neměli ponechat nic v náhodě a všechny tyto pozitivní body na jejím nádherném těle co nejdříve aktivovat. Je třeba mít na paměti, že stále mluvíme o haptice sociální, tz. že nám jde především o to, nepostavit ženu do obranné pozice. A právě všemožnými variacemi dotyků tomu můžeme efektivně předcházet. Pokud bylo první přitáhnutí za šijí, další může být za obě ramena, následující za její záda a poslední za paže. Když budeme tyto čtyři (ukázkové) způsoby střídat, můžeme pozorováním reakcí ženy velmi rychle vysledovat, který způsob je jí nejpříjemnější a u toho nadále setrvat. Většinou při izolaci nebo změně místa přecházíme do druhé fáze dotýkání.

Druhá fáze tělesného kontaktu - dotyky intimní

Smyslem intimního dotýkání je lidově řečeno rozpálení ženy na provozní teplotu. Žena při každém takovém dotyku cítí velmi příjemné pocity rozlevájící se po celém jejím těle. Nedokáže je kontrolovat racionálně, prostě se šíří jejím krevním oběhem jako opojná droga.

Do druhé fáze přecházíme ve chvíli, kdy jsme si u ženy získali dostatečnou důveru, což je silně individuální záležitost. Ale zpravidla se takto děje při společném přemístění na jiné místo než bylo místo oslovení, žena jde s námi = věří nám. Znovu je třeba brát v úvahu místo našeho seznámení. Na ulici musíme být přeci jen o něco obezřetnější. V žádném případě to ale neznamená, že bychom se měli držet zpátky a bát se o to, abychom ženu nevystrašili. Jako neúčinnější intimní dotyk se mi osvědčilo chycení ženy za ruku. Možná si říkate proč označuji držení se za ruce jako intimní. Protože právě držení za ruku je v sexuální kinoeskalaci ta pověstná magická pilulka, která dokáže doslova zázraky. Držení za ruku mají totiž všichni lidé na planetě hluboce zakotvené jako prvek blízkosti mezi dvěmi osobami – především dítětem a rodičem. A většinou právě rodič – dominantí osoba chytne dítě za ručičku a odvede tam kam bude potřeba nebo-li se o něj postará. Silná důvěra, blízkost a podřízenost jsou přesně ty emoční odezvy, které se snažíme v ženě vzbudit. A pomocí takového typu dotyku tomu velmi napomáhame. Musíme však počítat s tím, že dítě se může naštvat a svou ručičku vytrhnout, což nám ale vůbec nevadí, protože dítě zůstane pořád dítětem a na jeho zvládnutí máme mnoho dalších fíglů.

Při přesunu na instantní rande můžeme uížvat mnohých dalších forem intimní haptiky. Mnohé z nich nejsou ničím novým a většinou je známe. Avšak není na škodu si je připomenout. Při přecházení, vcházení nebo změně našeho pohybu, můžeme ženě položit ruku doprostřed zad a jemně jí popostrčit námi zvoleným směrem. Za standardní považuji odrhnutí vlasů, krátké objemutí kolem pasu ze strany, prohlížení naušnic (lepší je si to nechat přímo na ins. rande), delší přejetí rukou po zádech, lehký dotyk celým trupem při ukazování čehokoliv atd. K pokročilejším (výše popsaným) hravým dotykům patří například obejmutí ženy, vzetí na ruce, zkoumání jejího těla (velikosti břicha, zadku, prsou...) apod. Nesmíme i nadále opomínat, že tyto pro ženu nezvyklé dotyky musí být aplikovány v naší naprosté pohodě a doprovázeny signifikantní verbální eskalací.

Po příchodu na jakékoliv místo, kde si se ženou společně sedneme, přistupujeme k intimním dotykům, jako předstupni třetí fáze. Je důležité si sednout tak, abychom měli možnost a prostor se těmto dotykům věnovat. A vůbec neplatí, že to musí být zásadně jen usednutí přímo vedle ženy. Umožňuje-li to místo našeho rande, lepší může být blízké sezení naproti sobě, ideálně bez fyzické překážky mezi námi. Můžeme přitom totiž kinoeskalaci doprovázet silným očním kontaktem, který naše počínaní silně umocňuje. Navíc dotýkání zepředu působí přirozeněji, např. chytneme-li ženu za kolena, když jí něco říkame, místo ramen, na která nedosáhneme. Každý způsob má své výhody a my bychom si měli zvolit ten, který nám osobně vyhovuje nejvíce.

Intimní dotyky při sezení nazývam dotyky komfortními. Žena sedí, je uvolněná a relaxuje. V této fázi užívame fyzického kontaktu, který nemusíme doprovázet verbálním projevem. Tím chci říct, že nemusíme vymýšlet důvody, abychom se ženy dotýkali, děláme to prostě proto, že je to příjemné jak pro ní, tak pro nás. Za nejlepší formu dotyků považuji hlazení. Můžeme hladit ženu kdekoliv, nejčastěji však začíname u míst neerotogeních (pomineme-li, že žena je celá jedna velká erotogenní zóna) jako jsou stehna, paže, záda, ramena, nohy, kolena, ruce, tvář a méně obvyklá místa jako loket, za uchem, nos, konečky prstů nebo třeba čelo. Buďme vynálezaví! Hrajeme si s četností dotyků, kalibrujeme je podle reakcí ženy. Při verbálních signálech zájmu z její strany jí odměňujeme příjemnými dotyky, naopak nelíbí-li se nám její chování, trestáme to pasivitou ve fyzickém kontaktu.

Prohlížíme si její naušnice, prsteny, řetízky, náramky, doplňky, zajímavé části oblečení, sundaváme jí řasu, vlas, nečistoty, zavazujeme tkaničku, krademe osobní věci a provokujeme, aby si je dobyla zpátky, lechtáme, šťoucháme, šimráme, dloubeme, píchame, zkoumáme její jemnou a měkkou kůži, voníme si k jejím vlasům, šeptáme jí do ucha a tím se ho jemně dotýkáme rty, malujeme jí cokoliv kdekoliv na těle prstem, zkoumáme její žíly, hrajeme si s její rukou nebo jednoduše nechávame svou ruku ležet kdekoliv na jejím těle. Může se stát a stáva se, že nám žena dotyky neopětuje. V takovém případě jí to naučíme. Vezmeme její ruku a položíme na své stehno. Můžeme to doprovodit sarkastickým komentářem typu „vás abych musel všechno učit“. Opakujeme tuto činnost dokud žena svou ruku na našem stehně nenechá. A lekce vzrušujícího fyzického kontaktu pokračuje dále. Názorně jí na sobě předvádíme, co se nám líbí a jak by se nás měla dotýkat. Klidně tím můžeme strávit půlhodiny a okořenit to odpovídající konverzací, ze které velmi lehce přejdeme do fáze třetí.

V klubu je postup znovu trochu odlišný. Nebo v podstatě jenom urychlený. Zejména prokládáme-li naše svádění společným tancem, což je však záležitost samostatného článku. Proto berme v úvahu situaci, že ženu svádíme například v klubu bez tanečního parketu. Osobně doporučuji jako nejvhodnější místo k sexuální kinoeskalaci nejvzdálenější konec baru či jakoukoliv zeď o kterou se můžete opřít. Vysvětlím. Tělesný kontakt se nejlépe navazuje ve stoje naproti sobě. Zejména pokud se zády opírame o nějaký pevný bod (bar, zeď) a žena stojí naproti nám. Automaticky jsme v nadřazené pozici, žena se k nám bude v případě hlasité hudby natahovat a my jí můžete bez ostychu kinovat. Navíc je to nejlepší pozice pro přechod k polibku. Při takovém postojí můžeme ženu chytit za pasem a přitáhnout k sobě. Vyjádřujeme tím tzv. dominantní náklonnost – bereme si to, co chceme.

Sexuální kinoeskalace v klubu je přirozená, očekáváná a vyžadováná. Tak se toho držme. Žena touží po tom, abychom jí vzali za ruce, odvedli stranou a dodali ten božský pocit vzrušení, po kterém tak touží. Může se sice tvářit všelijak a říkat všelicos, ale její tělo ve skutečnosti prahne po opaku. Její podvědomí si nebude pamatovat co jsme jí říkali, ale jak jsme se jí něžně dotýkali a jak neskutečně příjemné pocity přitom zažívala. Proto, máme-li možnost, přejeďme dlaní po celých jejích zádech, dotkněme se jejího lokte nebo jemně poškrábejme za krkem. Jen tak, pro to nádherné elektrizující nabuzení, které tou okouzlující bytosti před námi projede. Nebo vezměme její ruce a položme na svoje ramena, suverénně a klidně. Žena nemusí logicky rozumět našemu jednání, ale bude se ji líbit naše sebejistota a to je stěžejní.

Třetí fáze tělesného kontaktu - dotyky sexuální

A je to tady, konečná stanice, prosíme nastupte. Žena, kterou jsme před (půl)hodinou oslovili na ulici, teď sedí vedle nás na pohodlném gauči. Je uvolněná, intimně naladěná a připravená k poslední fázi. K fázi sexuálního fyzického kontaktu. Pokud jsme správně používali dotyky intimní, tělo ženy si v této chvíli žádá ještě více a ještě intenzivnější dotek. Erotogenní zóny jsou zaktivovány na maximum. Racioální složka jepřipravená k odpojení. Teď záleží na našich záměrech, chceme-li si ženu odvést domů, měli bychom to udělat právě teď na předúrovni maximálního sexuálního nabuzení. Je jenom na nás, zda ženu políbíme či nikoliv. Polibek patří ke zcela explicitnímu prvku sexuálně-tělesného kontaktu. Ví-li žena, že pro nás není problém jí políbit, můžeme tuhle činnost nechat na doma. Naopak, nejsme-li si jistí, klidně jí tu pusu dáme. Osobně doporučuji to zkusit, nedá se tím nic zkazit.

Chceme ženu maximálně vzrušit a mít s ní sex, teď nebo za deset minut, přímo tady nebo záchodcích. Dosáhneme toho pomocí sexuálních dotyků. Je to nejtěžší fáze a setká se s největším odporem ženy, protože právě tato složka je chráněna nejsilnějším firewallem. My muži máme jednu vlastnost, která nám v životě pomáha dosahovat svých cílů – urputnost. Odpor ženy při sexuálních dotycích je testem právě na tuto urputnost. Ne na agresivitu, ale schopnost být morálně silnější než žena, protože my víme, že to je jenom test. Čím sebevědoměji jsme při haptické komunikaci ženy postupovali, tím slabší tento filtr bude. A ještě rychleji jim projdeme, budeme-li naše sexuální dotyky ovládát stejně dobře, jako chirurg svůj skalpel. Naučme se měnit dotyky intimní, na dotyky sexuální.

Ruka položená na stehně ženy může začít pomalu toto stehno masírovat. Jemně a něžně. Poté se přesouvá na jeho vnitřní stranu a pokračuje v jeho mnutí a mačkání. Pozvolna můžeme rychlost a četnost těchto pohybů zvětšovat, avšak ideální je oba vektory střídat. Již v této chvíli může být naše ruka ženou z prostoru jejího klínu odstraněná, s čímž my počítame jako se samozřejmostí. A proto trháme šablonu, pokládáme její ruku na vnitřní stranu svého stehna a provádíme podobné pohyby. Mozek ženy není najednou schopen zpracovat přijaté informace, protože byl narušen zaběhlý cyklus jeho operace. Avšak, je-li ochranný program silný, může ženě stále bránit v tom, aby projevila iniciativu. A proto dokončíme zahájený proces tím, že její ruku necháme na svém stehně a tu naší vrátíme zpátky na to její. Opakujeme dokud nedojde k úplnému vypnutí firewallu.

Stejný postup používame při kinování klínu, prsou a zadečku. Dokud se žena nachází vedle nás, nikam neodchází, ale stále se brání velmi blízkému sexuálnímu kontaktu, znamená to, že chce, abychom nadále překonávali její logicky neopodstatněnou rezistenci. Zajímavé je, že jsou sexuální dotyky, které se nezaměřuji na nejpřirozenější erotogenní zóny jako zadek, vagínu nebo prsa a přitom mají steně silný ne-li silnější stimulační účinek. Zajeďme ženě rukou do vlasů na zadní straně hlavy, jemně jí v nich prohrabujme a sledujme, jaký účinek na ní takový fyzický kontakt zanechává. Stejný efekt může mít záměrné vyhýbání se klínu a prsům. Kroužení, hlazení a masírování všech míst okolo, jen ne toho nejdůležitějšího. Přesně takový postup vyvolává u ženy nejsilnější sexuální chtíč. I v této fázi můžeme aplikovat hravé dotyky, jako simulace pettingu kdekoliv na jejím těle, např. dráždění klitorisu na břiše.

Naprosto neodmyslitelnou součástí třetí fáze jsou sexuální dotyky ženy na nás. Problém je, že velké procento žen nikdy takovou iniciativu neprojeví, zejména s neznámým člověkem. Proto jim znovu musíme přispěchat na pomoc my – muži. Vezmeme jejich ruku a položíme na svůj rozkrok. Pro ženu je to absolutně vzrušující záležitost, i přesto, že třeba tvrdí opak. Může a bude se bránit. Nebojme se v této chvíli projevit tvrdou perzistenci. Opakujme tuto činnost klidně stokrát. Povětšinou však již na třetí pokus zůstáva ruka ženy na našem rozkroku, ještě několik stimulací na druhé straně a ruka se probudí k životu. Další postup považuji za zřejmý, avšak jej pro úplnost zmíním. Podle situace se nebojme rozepnout kalhoty, vytáhnout svůj tvrdě ztopořený úd a dát ho ženě do ruky. Stejně tak naše ruce nesmí zůstat bez práce a stále si hledat cestu k vlkhému klínu, maximálně vzrušené ženy. Jakmile bude náš úd v ruce ženy, máme plné právo mít naše prsty v její vagíně. Tečka. Dostat se k sexu v této fázi už je poměrně jednoduché, protože žena je maximálně vzrušená a přirpavená ke kopulaci.

Třetí fáze v klubu se odlišuje jediným faktorem – rychlostí. Celý postup lze zkrátit na několik rychlých, krátkých a učinných kroků. Nějakou chvíli stojíme s ženou stranou a v objetí si povídáme. Zajedeme jí rukou do vlasů, podívame se do očí a políbíme. Pokud to oblečení ženy umožňuje (ideálně sukně, legíny nebo volné kalhoty), zajedeme jí rukou přímo pod kalhotky. V té chvíli se žena s největší pravděpodobností vytrhne. To je v pořádku. Pokračujeme v konverzaci, potažmo objímaní nebo líbání. Pak si k sobě ženu otočíme zády, přtiskneme, natočíme její hlavu, políbíme, jednou rukou začneme masírovat prsa a druhou znovu zajedeme za kalhotky do její již řádně vlhké vagíny. Žena se i teď bude s největší pravděpodobností bránit. V tuto chvíli musíme udělat nějaký zcela neočekáváný dotyk – vzít ženu na ruce, začít hladit po tváři nebo např. masírovat oko. Princip je stejný – trháme zaběhlou šablonu v jejím mozku. Opakujeme tento postup dle libosti. Jako další prvky sexuálně-tělesné komunikace používame líbání na krku, břiše a jiných odkrytých částech jejího těla. Jedná se o jedny z nejsilnějších aforidiziak.

Shrnutí

Sexuální kinoeskalace je naprosto neodmyslitelnou součástí celého procesu svádění ženy k sexu. Nelze jí vynechat ani odfláknout. Principy na kterých funguje jsem popisoval v předchozím článku, tento byl více praktický a zaměřil se na podrobné rozfázování postupu této eskalace. Je však třeba si uvědomit, že fáze jsou pouze teoretické a jednotlivé typy dotyků se mohou promíchavat, zaměňovat nebo předbíhat. Mnohem důležitější než dodržení přesného postupu, je naše osobní nastavení. Jakmile pro nás bude fyzický kontakt zcela přirozeným prvkem komunikace s lidmi, bude jej tak vnímat i námi sváděná žena. Jakmile bude naše kino při svádění automatické, budeme tyto fáze prostupovat zcela naturálně a především se umět kalibrovat podle ženské reakce. Právě schopnost emaptie nám pak umožní jednotlivé fáze přeskakovat, ovšem budeme-li vůbec chtít. Protože co je krásnějšího než žena, která před námi pomalu taje jako voňavá jahodová zmrzlina na sluníčku?
Uživatelský avatar
pazzz
Příspěvky: 852
Registrován: 25 čer 2008 11:08
Bydliště: Praha

Příspěvek od pazzz »

Jednu sekundu před nebo současně s verbálním projevem se musíme ženy lehce dotknout celou dlaní na rameni nebo vnější straně paže. Jedná se o naprosto základní formu dotyku a v 99,99% nebude mít negativní odezvu.
Jak postupuješ při otevírání čelně? Osobní zóna lidí je nejcitlivější právě před člověkem. Vždy když jsem při čelním otevření vstoupil do osobní zóny ženy (podmínka abych dosáhl na její rameno), ihned následoval krok dozadu a obraná BL. Nemám fieldtested, ale předpokládám, že kdybych v této situaci přilil do ohně tím, že bych k ní natáhl ruku, asi bych dostal kabelkou po hlavě :D
Při podání (pří)jemně ruku ženy stiskneme a lehce přitáhneme k sobě, abychom jí mohli dát pusu na obě tváře.
1) Hraje roli jestli dám pusu na obě nebo jen jednu tvář?
2) Někdy žena sama nastaví rty, ve většině těchto případů je trvání na puse na tvář něco jako "neprojití shittestem". Co si o tom myslíš?

Dekuji

PS: navrhuju článek do zlatého fondu.
Komunita eskalátorů... no to mě poser.
Uživatelský avatar
Jirka
Příspěvky: 9508
Registrován: 24 říj 2008 09:31
Bydliště: Brno

Příspěvek od Jirka »

PS: navrhuju článek do zlatého fondu.
I já. Opravdu kvalitní článek, díky za něj.
Zajímavé je, že jsou sexuální dotyky, které se nezaměřuji na nejpřirozenější erotogenní zóny jako zadek, vagínu nebo prsa a přitom mají steně silný ne-li silnější stimulační účinek. Zajeďme ženě rukou do vlasů na zadní straně hlavy, jemně jí v nich prohrabujme a sledujme, jaký účinek na ní takový fyzický kontakt zanechává. Stejný efekt může mít záměrné vyhýbání se klínu a prsům. Kroužení, hlazení a masírování všech míst okolo, jen ne toho nejdůležitějšího. Přesně takový postup vyvolává u ženy nejsilnější sexuální chtíč. I v této fázi můžeme aplikovat hravé dotyky, jako simulace pettingu kdekoliv na jejím těle, např. dráždění klitorisu na břiše.

S tímhle naprosto souhlasím. Ještě bych doplnil, že je dobré být u toho pro ženou výzvou a nestavět to tak, že z vaší strany je jasné FC. To ti pomůže i k tomu, aby ona začala kinovat i Tebe. No a samozřejmě to propojit s dirty talkingem :). Co se líbání týká, myslím, že je lepší to nechat až na doma. Tedy když je jasné, že se jí políbit nebojíte.
M2F
Příspěvky: 2384
Registrován: 15 kvě 2009 12:49
Bydliště: Praha

Příspěvek od M2F »

pazzz píše:
Jednu sekundu před nebo současně s verbálním projevem se musíme ženy lehce dotknout celou dlaní na rameni nebo vnější straně paže. Jedná se o naprosto základní formu dotyku a v 99,99% nebude mít negativní odezvu.
Jak postupuješ při otevírání čelně? Osobní zóna lidí je nejcitlivější právě před člověkem. Vždy když jsem při čelním otevření vstoupil do osobní zóny ženy (podmínka abych dosáhl na její rameno), ihned následoval krok dozadu a obraná BL. Nemám fieldtested, ale předpokládám, že kdybych v této situaci přilil do ohně tím, že bych k ní natáhl ruku, asi bych dostal kabelkou po hlavě :D
Velmi dobrý postřeh, díky za něj. Bohužel ti ale neumím jednoznačně odpovědět. Pokud žena dělá při tvém oslovení krok dozadu, je opravdu něco špatně. Pravděpodobně v tom jak působíš, řečí těla nebo zevnějškem. Může to být i nějaká mikrokalibrace, kterou si ani neuvědomuješ. S ústupem dozadu jsem se setkal minimálně, proto si opravdu netroufám s určitostí tvrdit, čím je způsoben. Chápu, že asi nechceš slyšet obecné rady jak na to, ale musím zopakovat to co jsem psal v prvním článku. To jak vnímaš dotyk a oslovení ty, se přenáší na tu holku. To znamená, že dotkneš-li se při oslovení její paže a budeš skálopevně přesvědčen, že to co děláš, děláš správně, kabelkou bys dostat neměl (když pominu, že sem se NIKDY nesetkal s tím, aby mě nebo někoho jiného holka něčím praštila). Tedy myslím si, že chyba u tebe bude v samotném oslovení, dotek už to pokazit nemůže. Proto, zkus nejdříve vykalibrovat otevření ženy bez dotyku, tak abys neměl obranné reakce a teprve potom přidávej dotyk, je-li to pro tebe takto jednodušší.

Musím podotknout, že i osobní zóna je u každé ženy zcela odlišná. Může se lišit rozsahem i silou. Zažil jsem případy, kdy sem ženě drze vlezl přímo před obličej a bez problému s ní mluvil na vzdálenost 20cm mezi našima očima. Paradoxem je, že negativní (obrannou) reakci při oslovení můžeš právě dotykem zmírnit nebo úplně změnit. Př.: zastavíš ženu a oslovíš directem. Reaguje tak, že udělá krok dozadu, zavtáří se vystrašeně a zmateně si tě prohlíží. V této chvíli natočíš své tělo na 45° od ní, zároveň uděláš krok k ní, rukou se dotkneš její paže, usměješ se a řekneš: "neboj se/neměj strach já nekoušu/nejsem vrah etc...". Čímž jí dáváš prostor k tomu, aby měla možnost úniku a zároveň kalibruješ její sociálně naprogramovaný strach. Nesmíš ale zapomínat, že všechno musí probíhat za podpory tvé neotřesitelné sebejistoty.

Co se praktického provedení týče. Ano, oslovení čelně je pro dotyk složitější, nicméně na vzdálenost (ne úplně) natažené ruky, jsi stále na hranici intimní zóny. Proto platí to co jsem psal v článku, prostě to udělej a nezabývej se tím, jak by mohla žena reagovat. A taky bych rád upozronil, aby to co jsem psal nebylo interpretováno jako dogma, neuděláš-li dotyk v první sekundě, neznamená to, že jej nemůžeš zapojit o půl, jednu nebo pět minut později. Jedinou opravdovou chybou, kterou můžeš udělat je, když ho nezapojíš nikdy. Dotyk v první sekundě to všechno jenom usnadňuje, přeci když ses jí dotýkal ihned od začátku, tak nemusíš složitě vymýšlet, jak a proč se jí začít dotýkat v průběhu eskalace, protože přeci je to součást tvého stylu komunikace.
pazzz píše:
Při podání (pří)jemně ruku ženy stiskneme a lehce přitáhneme k sobě, abychom jí mohli dát pusu na obě tváře.
1) Hraje roli jestli dám pusu na obě nebo jen jednu tvář?
2) Někdy žena sama nastaví rty, ve většině těchto případů je trvání na puse na tvář něco jako "neprojití shittestem". Co si o tom myslíš?
1) Lepší je dát pusu na obě. Každý dotyk = dobrý dotyk.

2) Myslím si, že si ze mě tímto dotazem děláš srandu : D. Když nastaví rty, tak jí dej pusu na rty proboha. Takovou otázku bych teda čekal spíše od Conciewa : D. Tome budu dělat, že dotaz vůbec nepadl.
vph
Příspěvky: 3394
Registrován: 06 úno 2007 12:30
Bydliště: Brno

Příspěvek od vph »

V poslední době si musím pořád znovuuvědomovat, že silnou kinoeskalaci je výhodné dělat v místě, kde se dá šukat, případně jí na day2(x) aktivně zabrzdit ve vhodném okamžiku a nashromážděnou sexuální energii si nechat na přístě schovanou nafouklej balón, pěkně naakumulovanou. Nenechat tu energii rozpliznout doztracena, ale držet jí v rukou. Tím jseš pro ní výzva a zároveň nejlepší materiál pro ženské představy. Ženská fantazie se pak stává vynikajícím pickuperovým sluhou.
Authenticity is the ultimate pickup line.
Odpovědět